Softshop respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vragen niet meer informatie dan noodzakelijk is en gebruiken uw gegevens alleen om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken. Voor alle overige zaken worden uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt wanneer u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt. Verder hebt u altijd recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Softshop gebruikt uw gegevens voor:

Als u bij Softshop een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betalingsgegevens nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Voordat u bij Softshop kunt bestellen moet u een account aanmaken. Hierdoor hoeft u bij een volgende bestelling niet opnieuw uw naam, e-mailadres, afleveradres telefoonnummer in te vullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het plaatsen van bestellingen en diensten waar u zich voor hebt aangemeld, zoals de Softshop Nieuwsbrief.
Om bestellen bij Softshop zo prettig mogelijk te maken slaan we persoonlijke gegevens en gegevens met betrekking op uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij onze website personaliseren, kunt u online de status van bestellingen raadplegen en kunt u een bod doen op de Softshop Veiling.
Online betalingen worden afgehandeld door onze betalingspartner Multisafepay. Multisafepay is een specialist op het gebied van online betalingen en stelt ons in staat u een veilige betalingsomgeving aan te bieden. Creditcardgegevens worden niet zodanig vastgelegd dat derden er misbruik van kunnen maken. Dankzij een beveiligde SSL-verbinding worden alle betaalgegevens versleuteld verstuurd. Bank en/of creditcardgegevens zijn niet inzichtelijk voor Softshop, waardoor uw privacy ten allen tijde gewaarborgd blijft.
Als u zich hebt ingeschreven voor de Softshop Nieuwsbrief gebruiken we uw e-mail adres om u te informeren over acties en aanbiedingen. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website of via een link onderaan de nieuwsbrief.
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag gebruiken we uw gegevens om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.
Wij zij erg benieuwd naar de mening en de ervaringen van onze klanten. Als u een productbeoordeling geeft, kun u er zelf voor kiezen of u persoonlijke gegevens toevoegt. Wij behouden het recht om productbeoordelingen die niet aan onze standaarden voldoen niet te publiceren.
Informatie over het gebruik van onze website, logboekgegevens en de feedback die wij van onze klanten en bezoekers krijgen, wordt gebruikt om onze website verder te ontwikkelen en verbeteren en ons productassortiment aan uw wensen aan te passen.

Vernietiging Van gegevens:

Als u bij Softshop besteld , wordt uw klantgegevens tot 10 maanden opgeslagen , daarna worden uw klantgegevens mits u zakelijke klant bent verwijderd , dit omdat wij een strenge privacy regels hanteren!


Softshop verkoopt uw gegevens niet!

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en deze uitsluitend aan derden die bij het uitvoeren van uw bestelling betrokken zijn ter beschikking stellen. Medewerkers van Softshop en derden die door Softshop worden ingeschakeld zijn verplicht uw privacy te respecteren en gaan vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Softshop gebruikt cookies om u bij een volgend bezoek te herkennen. Hierdoor kunnen wij informatie over het gebruik van onze website verzamelen om deze te verbeteren en aan uw wensen aan te passen, zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. Sommige delen van de site, waaronder de webwinkel, functioneren niet naar behoren wanneer het gebruik van cookies is uitgeschakeld. U kunt er desgewenst voor kiezen de cookies na uw bezoek aan onze website te verwijderen

Mocht u nog vragen hebben over onze Privacy Policy dan kun u contact opnemen met onze klantenservice. of mail naar [email protected] Onze klantenservice helpt u graag als u informatie wilt over de gegevens die van u bij ons bekend zijn, of wanneer u uw gegevens wilt wijzigen. U kunt uw gegevens ook online raadplegen en wijzigen in het onderdeel ‘mijn gegevens’ van ‘mijn Softshop’.
Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Verwerking van middels onze website verstrekte gegevens

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website. Wij garanderen dat de door u verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden primair gebruikt om uw aanvraag te behandelen en om u te kunnen identificeren.

Softshop zal uw persoonlijke gegevens onder geen bieding verkopen. De personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De op de website door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zolang dit noodzakelijk is.

Wij verzamelen gegevens eveneens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door de bezoekers daarvan. In dat kader maken wij bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij zullen de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch wij, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de computergebruiker. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van onze website niet optimaal kunt benutten.

Nieuwsbrieven afkomstig van Softshop, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties ontvangt u uitsluitend met uw toestemming. In dit kader ontvangt u geen aanbiedingen van derden. Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen of acties van Softshop dan kunt u dat kenbaar maken op de door ons, daarvoor aangewezen wijze.

Gegevensverwerking bij uitvoering van werkzaamheden

Bij het (her)installeren van Pc’s en laptops, alsmede het verrichten van reparatie- en/of andere werkzaamheden ten aanzien van uw apparatuur, kunnen wij toegang verkrijgen tot uw computerbestanden en persoonlijke gegevens. Alle informatie en gegevens die op uw apparatuur zijn opgeslagen, of anderszins van u zijn verkregen, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Dat betekent onder meer dat bestanden die op uw apparatuur zijn opgeslagen niet worden geopend, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming vragen wij onder meer indien en voor zover dit voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden nodig is, bijvoorbeeld indien wij een productcode nodig hebben om een betaald programma te activeren. Softshop zal de bestanden die op uw apparatuur zijn opgeslagen nimmer ter beschikking stellen van derden, tenzij de overeenkomst daarin nadrukkelijk voorziet.

Echter dient u zich ervan bewust te zijn dat bestandsnamen en verkleinde weergaven van plaatjes (zogenaamde thumbnails) voor ons altijd zichtbaar zijn. Dit geldt tevens voor afzenders van e-mailberichten, de daarin vermelde onderwerpen en bij het opstarten van het e-mailprogramma openstaande e-mailberichten. Dit betekent dat indien er sprake is van vertrouwelijke informatie ter zake, wij u adviseren een adequate back-up te maken van de gegevens en de gegevens van de apparatuur te verwijderen alvorens de apparatuur aan ons ter beschikking te stellen.

Tenzij u nadrukkelijk hebt aangegeven dat de op uw apparatuur opgeslagen gegevens blijvend mogen worden verwijderd, maken wij bij elke herinstallatie een dubbele back-up van uw foto’s, documenten, e-mailberichten, adresboek en overige gegevens. Deze back-ups worden in onze werkruimte bewaard waarbij wij er zorg voor dragen dat uw gegevens beveiligd worden opgeslagen. Voor het verwijderen van back-upgegevens van onze klanten hanteren wij vaste tijdsintervallen. Dit betekent dat uw back-upgegevens tussen 14 en 30 dagen na oplevering van de werkzaamheden door ons worden verwijderd. Wij verwijderen back-upgegevens in beginsel niet direct na oplevering omdat de mogelijkheid bestaat dat niet alle gegevens na oplevering correct zijn teruggeplaatst op uw apparatuur, dit hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een nalaten van Softshop, maar kan ook optreden door wijziging van het besturingssysteem, e-mailprogramma of andere programmatuur.

Van de hierboven vermelde bewaartermijnen kan altijd op uw verzoek worden afgeweken, zo kunnen back-upgegevens langer worden bewaard, indien u dit wenselijk vindt. Ook kunnen back-upgegevens eerder worden verwijderd indien u nadrukkelijk aangeeft dat u deze back-upgegevens niet langer benodigd bent. Indien wij back-upgegevens op uw verzoek eerder verwijderen of zonder mededeling uwerzijds de bewaartermijn niet hebben verlengd, geschiedt dit uiteraard voor uw eigen risico.

Hebt u specifieke wensen met betrekking tot de wijze waarop Softshop uw informatie en gegevens behandelt, dan kunt u dat aangeven en trachten wij u hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen.